דירות ומסלולי תשלום 

​דמי כניסה

מדובר בפיקדון בסכום מופחת, הנשחק 2.5% + מע"מ בחודש ועל כן מסתיים בתוך מספר שנים. לאחר סיומו הדייר ממשיך לשלם דמי אחזקה בלבד ולהנות מכל השירותים שהבית מציע. 

 

 

 

נופי השרון