דירות ומסלולי תשלום 

דמי האחזקה                                                                                                               

מדובר בתשלום חודשי, שמחירו משתנה בין סוגי הדירות השונים, והוא כולל את כל השירותים הניתנים לדייר:

* תרבות וחברה

* מרפאה

* שירותי אחזקה

* ניקיון

* עובדת סוציאלית העומדת לרשות הדיירים

* אם בית

ועוד...

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

נופי השרון