דירות ומסלולי תשלום 

 

מסלול תשלום - פיקדון

הפיקדון הינו תשלום חד פעמי, אשר הדייר משלם תמורת הזכות לגור בדירה, הפיקדון נשחק כל שנה ב - 3% בתוספת מע"מ, השחיקה נמשכת חמש עשרה שנים. 

הזכות למגורים לדייר הינה לכל החיים. 

בעת עזיבה או פטירה, מוחזרת יתרת הפיקדון לדייר או ליורשיו החוקיים, צמוד למדד המחירים לצרכן. 

סכום הפיקדון שונה בין סוגי הדירות השונים. 

נופי השרון