תשלום חודשי בלבד המורכב מדמי האחזקה החודשיים, בהתאם לסוג הדירה ובתוספת דמי שכירות חודשיים על-פי סוג הדירה . משולם כל חודש למפרע, מתחדש מידי שנה.