מסלול תשלום - פיקדון

  • הפיקדון הינו תשלום חד פעמי, אשר הדייר משלם תמורת הזכות לגור בדירה, הפיקדון נשחק כל שנה ב - 3% בתוספת מע"מ, השחיקה נמשכת חמש עשרה שנים. 
  • זכות השימוש ביחידת המגורים לדייר הינה לכל החיים. 
  • בעת עזיבה או פטירה, מוחזרת יתרת הפיקדון לדייר או ליורשיו החוקיים בהתאם לאישור בית המשפט על צוואה ו/או צו ירושה, צמוד למדד המחירים לצרכן.  
  • סכום הפיקדון שונה בהתאם לסוג הדירה.