מדובר בפיקדון בסכום מופחת, הנשחק כל חודש ב- 2.5% + מע"מ ועל כן מסתיים בתוך מספר שנים. לאחר סיומו הדייר ממשיך לשלם את דמי האחזקה בלבד וליהנות מכל השירותים שהבית מציע.